Frøavleren - leder

Nu gælder det mindre anvendelse

Principielt skal ingen være nødt til at snyde lidt med registreringerne for at kunne leve lovligt, selvom lovens hensigt er lavet for, at man kan efterleve loven og udføre produktionen fagligt korrekt. Det var ikke muligt med den sidste ændring af vejledningen for frøgræsudlæg som MFO-afgrøde. Det fik vi løst med konstruktive mødeaktiviteter ....................

Adgang til den elektroniske Frøavleren

 
I Frøavleren nummer 3-2018 kan du læse om:
◦Dagbog havefrø: Spinat er med
◦Mød en biavler på nettet
◦Sunde bier til bestøvning
◦Dagbog markfrø: Pjuskede marker
◦Vigtig kemi i farezonen
◦Sådan skal du vækstregulere
◦Gødskning og ukrudt i spinat
◦Argentina kæmper med resistens

◦Skadedyr i pak-choi


Frøavleren nr. 4-2018 udkommer maj 2018

Nyheder fra LandbrugsInfo

Forbud mod diquat fra EU
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.

Timothe til frøavl - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning i Timothe til frø beskriver, hvilke dyrkningsstrategier der vil sikre et højt udbytte og en høj kvalitet.

Flere års høst af frøgræs og reglerne for efterafgrøder
Årets udbytter og situationen i de nye udlægsmarker gør det interessant at høste et ekstra år på en eksisterende frømark. I den forbindelse er der nogle regler, der skal overholdes.

Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2018
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand kan blive en udfordring. Det kan blive nødvendigt at etablerer et større areal med alm. rajgræs grundet øget ompløjning. Se løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse.

Hvornår skal de efterårssåede afgrøder sås i 2018?
Den vejrtype, der har givet den langvarige tørke, ser foreløbig ud til at fortsætte. Udsigterne tyder ikke på større mængder regn eller et egentligt vejrskifte i nær fremtid.