Frøavleren - leder

Er hjælpepakker en hjælp?

Danmark var gennem en ekstrem tør vækstsæson, og udbytterne har været små nogle steder, men samlet set har vi bare en ”dårlig” høst. Det har vi haft før, og forhåbentlig stiger frøprisen i løbet af det næste års tid, fordi vores lagre svinder ind til et minimum. Kornpriserne steg flot, og det får andre landes landmænd til at glemme frøet igen. 
På den baggrund sagde jeg allerede fra over for politiske ”tørkehjælpepakker”, ....................

Adgang til den elektroniske Frøavleren

 
I Frøavleren nummer 6-2018 kan du læse om:
* Årsmøde Frøsektionen i januar
* Dagbog: Engrapgræs flot i mål
* Dagbog: Purløg og bladbede to solstråler i høst
* Frøavl gør frugtbar
* Atlantis klar i kulissen


Frøavleren nr. 1-2019 udkommer januar 2019

Nyheder fra LandbrugsInfo

Vækstregulering i frøgræs
Ved god kvælstof- og vandforsyning er det vigtigt at vækstregulere en række frøarter for at optimere udbyttet. Det skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning.

Svampemidlet Orius 200 EW afmeldt og Orius Max 200 EW godkendt
Mange planteværnsmidler skifter i denne tid ejere, hvorved midlerne afmeldes, og midlerne skifter registreringsnummer samt navn. De afmeldte midler må efter en periode ikke længere anvendes og opbevares.

Resultater fra landsdækkende undersøgelse om markskader fra hjortevildt
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskader i større eller mindre grad i 2017

Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse
En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigtigt at få brugt eventuelle restlagre med  disse produkter før de bliver forbudte at anvende og opbevare.

Alm. rajgræs til frøavl - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledningen for alm. rajgræs til frø beskriver de dyrkningsmæssige tiltag, der skal sikre et højt udbytte af frø og en høj kvalitet.