Frøavleren - leder

Nu gælder det mindre anvendelse

Principielt skal ingen være nødt til at snyde lidt med registreringerne for at kunne leve lovligt, selvom lovens hensigt er lavet for, at man kan efterleve loven og udføre produktionen fagligt korrekt. Det var ikke muligt med den sidste ændring af vejledningen for frøgræsudlæg som MFO-afgrøde. Det fik vi løst med konstruktive mødeaktiviteter ....................

Adgang til den elektroniske Frøavleren

 
I Frøavleren nummer 3-2018 kan du læse om:
◦Dagbog havefrø: Spinat er med
◦Mød en biavler på nettet
◦Sunde bier til bestøvning
◦Dagbog markfrø: Pjuskede marker
◦Vigtig kemi i farezonen
◦Sådan skal du vækstregulere
◦Gødskning og ukrudt i spinat
◦Argentina kæmper med resistens

◦Skadedyr i pak-choi


Frøavleren nr. 4-2018 udkommer maj 2018

Nyheder fra LandbrugsInfo

Ukrudt i vårsæd
Bekæmp ukrudtet når det har 1-2 løvblade, men udsæt sprøjtningen, hvis snerlepileurt, hanekro og andet sent fremspirende ukrudt fortsat er under fremspiring. Se bekæmpelsesforslag.

Ukrudt i udlæg af græs og kløver til frø
Se forslag til skånsomme og effektive løsninger mod ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af græs og kløver til frøavl.

Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne
Ukrudtet skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt. Se løsningsforslag til bekæmpelse.

Vækstregulering i frøgræs
Ved god kvælstof- og vandforsyning er det vigtigt at vækstregulere en række frøarter for at optimere udbyttet. Det skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning.

Dispensation til anvendelse af Asulox i visse arter af havefrø til frøavl
Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af Asulox i spinat, skorzoner, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl. Til bekæmpelse af ukrudt i disse afgrøder må anvendes op til 2,0 l pr. ha i 2018.