Frøavleren - leder

Er hjælpepakker en hjælp?

Danmark var gennem en ekstrem tør vækstsæson, og udbytterne har været små nogle steder, men samlet set har vi bare en ”dårlig” høst. Det har vi haft før, og forhåbentlig stiger frøprisen i løbet af det næste års tid, fordi vores lagre svinder ind til et minimum. Kornpriserne steg flot, og det får andre landes landmænd til at glemme frøet igen. 
På den baggrund sagde jeg allerede fra over for politiske ”tørkehjælpepakker”, ....................

Adgang til den elektroniske Frøavleren

 
I Frøavleren nummer 6-2018 kan du læse om:
* Årsmøde Frøsektionen i januar
* Dagbog: Engrapgræs flot i mål
* Dagbog: Purløg og bladbede to solstråler i høst
* Frøavl gør frugtbar
* Atlantis klar i kulissen


Frøavleren nr. 1-2019 udkommer januar 2019

Nyheder fra LandbrugsInfo

Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse
En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigtigt at få brugt eventuelle restlagre med  disse produkter før de bliver forbudte at anvende og opbevare.

Reglone i frøgræs og hvidkløver
Anvendelsen af Reglone i visse arter af frøgræs, kløver og havefrø giver mulighed for bekæmpelse af ukrudt, men effekt og skånsomhed er meget afhængig af vejrforholdene.

Forbud mod diquat fra EU
EU Medlemslande skal senest 4. februar 2020 forbyde anvendelse af diquat. Der forestår en stor opgave med at finde løsninger for de produktioner, som er afhængige af at kunne anvende diquat-midler.

Timothe til frøavl - dyrkningsvejledning
Dyrkningsvejledning i Timothe til frø beskriver, hvilke dyrkningsstrategier der vil sikre et højt udbytte og en høj kvalitet.

Flere års høst af frøgræs og reglerne for efterafgrøder
Årets udbytter og situationen i de nye udlægsmarker gør det interessant at høste et ekstra år på en eksisterende frømark. I den forbindelse er der nogle regler, der skal overholdes.