FRØAVLEREN er medlemsblad for Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer. Bladet er et fagligt tidsskrift med relevante artikler vedr. alle aspekter omkring dyrkning og behandling af mark- og havefrø, med udgangspunkt i Danmark.

    Artiklerne i bladet skrives af journalister fra LandbrugsMedierne, af forskere inden for frøavl, af frøavlskonsulenter fra lokale landøkonomiske foreninger og frøfirmaer samt producenter af såvel have-, græs- og kløverfrø. I hvert nummer er der en leder skrevet af formanden for Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer.

    Bladet udgives af LandbrugsMedierne, der har det redaktionelle ansvar. Den redaktionelle linje lægges i et samspil med et redaktionsudvalg, der består af såvel have- som græsfrøavlere, forskere, konsulenter samt repræsentant fra Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer. Bladet udkommer 5 gang årligt både som papir og elektronisk udgave. Bladet kan findes på froeavleren.e-pages.dk

    FRØAVLEREN redigeres af redaktør Stig Bundgaard, telefon 33 39 47 43, sbu@landbrugsmedierne.dk

     

     FRØAVLEREN udkommer 5 gange om året.